બંધ

  જિલ્લા ન્યાયાલયો વિશે

  શરૂઆતમાં જિલ્લા અને સેશન્સ કોર્ટ, અમદાવાદ (ગ્રામ્ય) ભદ્ર ખાતે ૦૩-૧૧-૧૯૬૧ સુધી બેઠી હતી અને પછી ૦૪-૧૧-૧૯૬૧ ના રોજ નારોલ ખાતે શિફ્ટ થઈ હતી અને તે ૧૭-૧૦-૧૯૮૮ સુધી કાર્યરત હતી જેનું અંતર હતું. અમદાવાદ માટે લગભગ ૧૫ કિમી દૂર. ત્યારપછી, ૧૮/૧૦/૧૯૮૮ ના રોજ ફરી એકવાર જિલ્લા કોર્ટને નવી બંધાયેલી બિલ્ડીંગ એટલે કે મિરઝાપુર, અમદાવાદ ખાતે ન્યાયિક સંકુલમાં ખસેડવામાં આવી. ભૂકંપને કારણે, ન્યાયિક સંકુલને ભારે નુકસાન થયું હતું અને, અમદાવાદ (ગ્રામ્ય) જિલ્લા અદાલતનું કામકાજ ૦૭/૦૫/૨૦૦૧ થી ૧૩/૧૧/૨૦૦૬ સુધી જૂના હાઈકોર્ટ સંકુલમાં ખસેડવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ મિર્ઝાપુર કોર્ટ કોમ્પ્લેક્સના રિટ્રોફિટેશન બાદ અને ૧૪/૧૧/૨૦૦૬ના રોજ જિલ્લા કોર્ટને કામકાજ માટે તેની પોતાની બિલ્ડીંગ ખસેડવામાં આવી હતી. ધોળકા, ધંધુકા, સાણંદ અને વિરમગામ એ તાલુકા સ્થાનો છે જે અમદાવાદ (ગ્રામ્ય) ના ન્યાયિક જિલ્લાના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ આવે છે. શરૂઆતમાં દહેગામ અને ગાંધીનગર તાલુકા અમદાવાદ (ગ્રામ્ય) જિલ્લાના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ કાર્યરત હતા, પરંતુ ૩૧/૦૭/૨૦૦૪ થી અમલમાં આવતા, ગાંધીનગરના નવા ન્યાયિક જિલ્લાની રચનાને ધ્યાનમાં રાખીને, દહેગામ તાલુકાનો ગાંધીનગર ન્યાયિક જિલ્લામાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદ (ગ્રામ્ય)ના પ્રથમ જિલ્લા ન્યાયાધીશ શ્રી ડી.પી.દેસાઈ હતા.

  વધુ વાંચો
  શ્રીમતી જસ્ટિસ સુનીતા અગ્રવાલ
  ગુજરાત હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ માનનીય શ્રીમતી ન્યાયમૂર્તિ સુનીતા અગ્રવાલ
  ASSupehia
  વહીવટી ન્યાયમૂર્તિ માનનીય ન્યાયમૂર્તિ શ્રી એ.એસ. સુપેહિયા, ગુજરાત હાઈકોર્ટ
  શ્રી ડી.એમ. વ્યાસ, પીડીજે અમદાવાદ ગ્રામ્ય
  મુખ્ય જિલ્લા ન્યાયાધીશ શ્રી ડી.એમ. વ્યાસ

  ઈ-કોર્ટ સેવાઓ

  કેસની સૂચિ

  કેસની સૂચિ

  કેસની સૂચિ

  કેવિયટ સર્ચ

  કેવિયટ સર્ચ

  કેવિયટ સર્ચ

  ઇ-કોર્ટસ્ સેવાઓ માટેનું એપ

  ભારતમાં નિચલી અને મોટાભાગની હાઈકોર્ટોમાંથી કેસની માહિતી અને કેલેન્ડર, કેવિએટ શોધ અને કોર્ટ સંકુલનુ નકશા પર સ્થાન જેવી સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે.

  તમારા કેસનું હાલનું સ્ટેટસ રિટર્ન એસ.એમ.એસ. થી જાણો ECOURTS અને ૯૭૬૬૮૯૯૮૯૯ પર મોકલો